Close

BEVARA
GENOM UTVECKLING

Ett starkare Nämdö

Guns Livs – butik och mack

Öppettider

Söndag – Onsdag – Stängt
Torsdag – 14.00 – 18.00
Fredag – 14.00 – 17.00
Lördag – 10.00 – 13.00

Boende på Nämdö

Mer information

kontakta Robert Edvinsson

070-225 39 46

robban@gunslivs.se

Ny ägare till Guns Livs/Nämdö Kök & Bar

Vi på Ladza Fastigheter AB har den 29 november 2017 förvärvat rörelserna Guns Livs/Nämdö Kök & Bar inklusive rörelsefastigheterna samt ett antal kringliggande bostadsfastigheter. Vi är ett Ekeröbaserat fastighetsbolag med mål att förvärva, förädla och förvalta fastigheter på lång sikt. I dag äger och förvaltar vi Jungfrusunds Skärgårdsstad/Marina på Ekerö samt Säbyholm i Upplands Bro.

Den levande skärgården – bevara genom att utveckla

För att skärgården ska leva måste människor bo och vistas där. Nämdö är en av Stockholms skärgårds största öar och i dag finns redan många servicefunktioner som till exempel affär, krog och postservice. Men för att detta ska kunna leva kvar och utvecklas även i framtiden, måste det finnas ett underlag – människor. 

Med bas i nuvarande verksamheter vill vi säkra upp förutsättningarna för ett levande skärgårdsområde. Vi utgår från nuvarande krog och affär och formar långsiktigt framtidens Nämdö – en plats där alla ska trivas på skärgårdens villkor. Boende såväl som besökare av vår vackra skärgård. På samma sätt som vi behållit ”Bullerbyn” i Säbyholm, vill vi behålla skärgården på Nämdö.

Värmdö Kommun – ”Översiktsplan del 9 Skärgårdens utveckling”

En långsiktig och hållbar utveckling av området på Solvik bör naturligtvis hanteras, förutom i harmoni med grannskap och natur, i samklang med kommunens översiktsplan. Här kan man bland annat läsa att: 

”Värmdös fem större skärgårdsöar (kärnöar i regionens utvecklingsprogram) utgör tillsammans med replipunkterna basen i en livskraftig skärgård.”

Vidare har man som målsättning att Värmdö ska ha en levande kust och skärgård med plats för människor, växter och djur. Skärgården ska vara en attraktiv plats att bo och verka på för alla och man rekommenderar att förtätning av bebyggelse medges på de öar som är fast bebodda för att underlätta fortsatt permanentboende.

Utveckling i skärgården koncentreras främst till de fem större öarna där service finns. Bebyggelseutvecklingen bör ske i befintliga bybildningar och utmed vägstråken mellan byarna. Lägen för permanent boende i hyresbostäder bör planeras på Svartsö, Möja, Sandön, Runmarö och Nämdö och ny bebyggelse bör främst tillkomma inom redan bebyggda områden. Gällande Nämdö rekommenderas ön att utvecklas för friluftsliv och turism. En gästhamn bör anläggas vid Solvik och förtätning av bebyggelse medges för att underlätta för permanent boende i byarna Sand och Solvik samt Bunkvik.

På kort och lång sikt - i Ladzas värld

Under kommande år 2018 kommer vi naturligtvis hålla affären, krogen och bensinmacken öppna som vanligt. Men lite förändring kommer märkas redan nästa år – vi kommer städa, måla och fräscha upp. Vi vill lära känna Nämdö, dess förutsättningar, invånare och besökare.

Från 2019 och framåt vill vi ytterligare utveckla den befintliga mataffären med utökat sortiment samt bättre service och tillgänglighet. Krogen kommer få ett ansiktslyft – både interiört/exteriört. Här vill vi skapa en mötesplats i skärgården där alla kan umgås och njuta av den fantastiska miljön, god mat och dryck. Vi vill även satsa på skärgårdsnära fritidsaktiviteter och erbjuda ett modernt och intressant utbud. Tillsammans med kommunen vill vi fortsätta att utveckla boende till fler åretruntboenden samt boenden för turister. Detta för att Nämdö ska bli en självklar mittpunkt i skärgården – en helt unik plats för såväl eftertanke och rekreation som nöje och äventyr.

För mer information – kontakta Robert Edvinsson

070-225 39 46

robban@gunslivs.se

Värmdö Kommun – Översiktsplan del 9 Skärgårdens utveckling

Ladda ner pressreleas som pdf här…